BIỆT THỰ VƯỜN TRỆT CHI PHÍ THẤP

CHỦ ĐẦU TƯ: C.HẰNG
VỊ TRÍ XÂY DỰNG: XÃ TRUNG LẬP HẠ, H.CỦ CHI
QUI MÔ: 233m2; 04 P.Ngủ, 03 WC
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ:  1,5 tỷ
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2019
CHI PHÍ THIẾT KẾ & XD: Liên hệ 0907.131.676
Yêu Cầu Tư Vấn