THẢM NHỰA ĐƯỜNG

– CHỦ ĐẦU TƯ: HUỲNH VĂN THẢO
– VỊ TRÍ XÂY DỰNG: ẤP BÀU ĐIỀU, XÃ PHƯỚC THẠNH, H. CỦ CHI
– QUI MÔ: BÙ LÚN THẢM NHỰA ĐƯỜNG 3000m2
– THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2019
– NỘI DUNG DỰ ÁN: THI CÔNG CƠ GIỚI, VỚI ĐỘI XE THẢM NHỰA, LU BÁNH SẮT 6T & LU 11 BÁNH.
– CHI PHÍ THIẾT KẾ & THI CÔNG TRỌN GÓI: 100TR

Yêu Cầu Tư Vấn